raar, maar waar!

Antwoord van Vodafone ivm compensatie storing

vodafone_antwoordGeachte heer Mulder,

Hartelijk dank voor uw e-mail. U geeft aan dat u een klacht heeft over de compensatie en over Vodafone webcare.

We wilden graag een universeel gebaar maken richting klanten. Daarbij realiseren we ons dat dit gebaar bij de ene klant meer in de smaak zal vallen dan bij de ander klant. We hebben gekozen voor een weekend gratis sms’en binnen Nederland in het weekend van 5 en 6 december, omdat het grootste deel van onze klanten daar veel gebruik van maakt. Het is helaas niet mogelijk iets anders te kiezen.
Verder is het sales-kanaal autoriteit over het al dan niet leverbaar zijn van een toestel. Het webrelations gedeelte specialiseert zich meer in gevallen als de storingen bijvoorbeeld. Ik verzoek u dan ook het sales-kanaal te raadplegen wanneer u hier vragen over heeft.

Met vriendelijke groet,
Vodafone Klantenservice

———————————————–

Mijn reactie:

Goedemorgen,

Ik wordt dus op maandag 7 december voor het eerst door Vodafone geinformeerd, dat ik het weekend ervoor gratis had kunnen smsen. Alle andere berichtgeving ging via de pers.
U spreekt over een universeel gebaar richting klanten. Het is bekend dat er al een groep een uitzondering hierop is, de groep met de 1000 sms blox. Dus het is geen universeel gebaar.

Daarom verzoek ik nogmaals,
daarbij meegenomen dat u uitzonderingen heeft gemaakt op het gebaar
en daarbij meegenomen dat ik als klant niet vooral ben geïnformeerd,
om alsnog in te gaan op mijn voorstel en op de volgende factuur de voorgestelde €2,22 in mindering brengt.

Met vriendelijke groet,
Freakenstein