raar, maar waar!

Quiz: Welk betalingstermijn op te volgen?

upc_factuurUPC deelt aan klanten boetes uit indien deze niet binnen het betalingstermijn betalen, bij te laat betalen is dit €20,-
Dit staat in de algemene voorwaarden omschreven als ‘brengt UPC administratiekosten in rekening’.

Wat is het geval?

  • UPC stuurt op 8 juni een acceptgiro voor periode 1, betalingstermijn tot 16 juni.
  • Op 11 juni stuurt UPC een nieuwe acceptgiro voor periode 1+2, betalingstermijn tot 24 juni.