Gebroken teen

Aan: Directie Duinrell B.V.

Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Mijne heren,

Bij mijn bezoek aan het Tikibad in Wassenaar, op 24 augustus 2005 is mij het volgende overkomen.

Twintig minuten na binnenkomst, wilde ik gebruikmaken van één van de glijbanen.

Bij de afzet bleef mijn teen haken in het rooster bij de toegang van de glijbaan. Door mijn valgewicht schoot ik wel weer los, maar constateerde ik hevige pijn aan mijn voet en een opkomende duizeligheid bij aankomst beneden.

Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Vrienden hebben een badmeester gewaarschuwd.

De badmeester vond het niet nodig om de EHBO-er te halen, maar gaf te kennen dat ik maar naar de EHBO-post diende te komen, hetgeen ik met veel pijn en moeite heb gedaan.

Ondanks mijn klachten over hevige pijn en duizeligheid werd mij geadviseerd, om op eigen gelegenheid met het openbaar vervoer in een voor mij onbekende omgeving naar het ziekenhuis te gaan, aangezien de EHBO-er aan een botbreuk dacht.

Dit werd dan ook in het LUMC te Leiden vastgesteld, waarna de botbreuk werd gestabiliseerd.

Mij is altijd geleerd, dat je een botbreuk niet moet belasten, m.a.w., de EHBO-er had mij nooit op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis mogen sturen.

Aangezien ik van mening ben dat ik mij niet buitensporig heb gedragen, moet ik op grond van de Arbo-wet vaststellen, dat de opgelopen botbreuk een gevolg is van een gevaarlijke situatie in het Tikibad.

Ik stel u dan ook aansprakelijk voor de door mij geleden schade in de vorm van de door mij gemaakte en nog te maken kosten als gevolg van dit ongeluk..

Mede door de slechte behandeling van de dienstdoende EHBO-er was ik niet in staat het ziekenhuis op eigen benen te verlaten en heb ik op advies van het personeel in het LUMC een taxi moeten nemen om naar huis te komen, dit ondanks een geldig vervoersbewijs voor de Nederlandse Spoorwegen.

Ook is er weinig van mijn gezellige avondje zwemplezier met mijn vriendin terechtgekomen. Afhankelijk van het standpunt van mijn ziektekostenverzekering, zal ik ook datgene wat mijn verzekering niet vergoed bij u declareren.

Dan nog even dit: gedurende mijn aanwezigheid op de EHBO-post werd tot drie keer toe een persoon met schaafwonden binnengebracht. De schaafwonden werden steeds door dezelfde EHBO-er behandeld, echter zonder in acht name van basis hygiëne regels, zoals handen wassen en het gebruik van handschoenen. In deze tijd van HIV en andere enge ziektes, een slechte zaak.

Ik overweeg melding te maken van mijn bevindingen bij de bevoegde instanties.

Eén en ander zal afhangen van uw reactie op dit schrijven.

Hoogachtend,

Duinrell

Plaats een reactie