LSVb wint van IBG

LSVb wint kort geding van IBG Utrecht, 8 december 2003 – De landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft vanmiddag het kort geding over de aangescherpte uitwonde controle van de Informatie Beheer Groep (IBG) gewonnen. De rechter oordeelde dat de aangescherpte controle in strijd is met het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel. Het gevolg van deze uitspraak is dat de IBG binnen twee weken een brief aan de studenten moet sturen dat de controle ongeldig is en er geen consequenties aan verbonden zijn. De LSVb is verheugd met deze uitspraak en hoopt dat de IBG het einde van de door de rechter gestelde termijn niet afwacht en onmiddellijk de getroffen studenten informeert over het goede nieuws. Het kort geding was aangespannen omdat het controlebeleid van de IBG drastisch, zonder vooraankondiging en met terugwerkende kracht gewijzigd was. De rechtszekerheid van studenten werd ernstig ondermijnd. In de wet staat nergens dat studenten alleen maar op de drie door de IBG gestelde gronden (inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie, een huurcontract of bewijs van huurbetaling) mogen aantonen dat ze uitwonend zijn. Reden genoeg om een zaak te beginnen. De rechter stelde de LSVb integraal in het gelijk en oordeelde onder andere dat zolang er geen fatsoenlijke overgangsregeling is, de IBG de studenten moet controleren zoals zij dat in voorgaande jaren deed. De LSVb vond het beleid van de IBG daarnaast onmenselijk. Door de grote kamernood in Nederland kunnen studenten vaak geen kamer vinden. Daarnaast is deze zomer uit onderzoek gebleken dat kamers in Nederland veel te duur zijn. Duizenden studenten hebben geen keus en zijn gedwongen een kamer in onderhuur te nemen, illegaal te huren of te kraken. Met het huidige controlebeleid vergeet de IBG deze groep studenten. Hun uitwonende beurs werd met terugwerkende kracht omgezet in een thuiswonende beurs. Studenten kregen met terugwerkende kracht een schuld van 1.800 euro. Deze maatregel is nu ongedaan gemaakt.

Sale Solden 2023Sale Solden 2023

bron: UTwente.announce.newsgroup Ernstjan van Doorn Campus Coalitie, Universiteit Twente

Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Plaats een reactie