Scouting (Re)Actie

Team Internet heeft, in samenwerking met het Landelijk Service Centrum, een (re)actie-website gemaakt over de aangekondigde bezuinigingen: http://actie.scouting.nl, help mee en geef een reactie via de site! Op deze actie- en reactiepagina kun je je mening kwijt over de plannen van het kabinet om de rijkssubsidie voor Scouting Nederland te beëindigen.

Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Het kabinet wil de rijkssubsidie in slechts twee jaar geheel afbouwen. Voor 2003 ontvangt Scouting Nederland nog een bedrag van 1,1 miljoen euro, in 2006 is dat nul euro! Dat is onverantwoord en onaanvaardbaar! Scouting Nederland wil daarom – onder meer – een petitie aanbieden aan de Tweede Kamer. Want het is nog maar de vraag of een meerderheid van de Tweede Kamer het eens is met de bezuinigingsvoornemens van het kabinet. Dus, doe mee! Onderteken de petitie! En geef je mening over de kabinetsplannen: http://actie.scouting.nl

Op de (re)actie-site kan je ook het persbericht lezen, jouw tweede kamerlid mailen en instructies vinden hoe je de banner werkend op je website kan plaatsen. Het opnemen van de banner met link op je eigen (groeps)site stellen we zeer op prijs.

Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Leave a Comment