Stichting Geschillen Commissie

Het conflict met T-Mobile sleept maar voort.
Ontbinding van de overeenkomst is voor hun geen mogelijkheid, alsmede de koop van het toestel annuleren.
Echter blijkt nu na 6 maanden de geheugenkaart leverbaar te zijn. Hiermee ga ik niet akkoord.
T-Mobile overtreedt zowel de algemene voorwaarden van Thuiswinkel Waarborg als het burgelijk wetboek.

Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Artikel 11 – De uitvoering van de bestelling
3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Burgerlijk Wetboek 6.265
1. Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar
verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de
tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze
ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

2. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is,
ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de schuldenaar in
verzuim is.

Nu er tussen mijzelf en T-Mobile geen oplossing te vinden is, wordt het tijd om de Geschillen Commissie in te schakelen.
Deze commissie handelt onafhankelijk de zaak. Hiervoor zullen beide partijen voor moeten komen, de uitspraak van de geschillen commissie is bindend.
Wat eis ik van T-Mobile?

Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Ontbinding van de overeenkomst tussen T-Mobile en mij per 18-09-07.
Daarnaast een terugbetaling van de maandelijkse kosten min de werkelijke abonnementskosten (Sim-Only) over de maanden maart tot en
met september.
T-Mobile zal haar haar eigendommen retour krijgen.

En nu is het dus weer afwachten.

Dit artikel is onderdeel van een serie blogs over meer dan 10 maanden strijd met T-Mobile:

 1. nieuwe telefoon?
 2. incomplete levering
 3. klachtenbrief
 4. een reactie, geen oplossing
 5. T-wijfel
 6. een pakketje
 7. een half jaar verder
 8. T-Extra
 9. t-NObile
 10. Stichting Geschillen Commissie
 11. T-Mobile geeft zich over!

1 gedachte over “Stichting Geschillen Commissie”

 1. GA NOOIT MET T MOBILE IN ZEE HET IS EEN SLECHT GEORGANISEERDE ORGANISATIE EN KOMEN AFSPRAKEN NIET NA.
  OOK IS HET MOEILIJK CONTRACTEN TE VERBREKEN IK BETAAL AL 10 MAANDEN EN ZIT NOG STEEDS BIJ KPN ZE ZIJN LAX EN IK MOET HET MAAR SLIKKEN

  DOE GEEN ZAKEN MET T MOBILE

  Beantwoorden

Plaats een reactie