T-wijfel

Twijfel, ja. Het punt is nu zoveer gekomen dat ik waarschijnlijk mijn contract ga verbreken.

Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Kapotte Telefoont-mobile5
Maar eerst nog even wat andere dingen. Mijn telefoon is ondertussen stuk gegaan en ingestuurd naar de reparatie. Vorige week vrijdag kwam mijn telefoon terug. Echter de begeleidende brief was niet aan mijn gericht, maar aan iemand uit Amersfoort. Is mijn toestel nu daadwerkelijk onderzocht? Eigenlijk wil ik dat niet meer weten, nu wil ik van t-mobile af.

Verbreken contract
Maar het verbreken van het contract, hoe kan dat dan?
Dit is voornamelijk mogelijk door het burgelijk wetboek 6 artikel 265:

1/ Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

2/ Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is.

Sale Solden 2023Sale Solden 2023

De overeenkomst is in de geval de aankoop. En die wil ik ontbinden daar t-mobile de gemaakte afspraak niet nakomt. T-mobile is in verzuim gesteld door mijn brief van 2 april. Daarna heeft t-mobile mij gemeld dat het niet mogelijk is om mij in deze situatie verder te helpen.

Situaties:
Ik zou nu alles, telefoon, simkaart en een aangetekende brief kunnen sturen naar t-mobile dat ik om deze reden mijn contract verbreek. Echter hierdoor ontstaan verschillende situaties:

Situatie 1:
T-Mobile accepteert dit en ik ontvang een brief ter bevestiging.
Deze situatie is de minst waarschijnlijke helaas.

Situatie 2:
T-Mobile accepteert het verbreken van de overeenkomst, maar laat mij opdraaien voor de kosten van de kapotte telefoon.
Dit leidt tot een paar sub-situaties:

a: Gezien T-mobile mij aansprakelijk stelt, zou mijn AV-verzekering het vergoeden.
b: Gezien de telefoon op de factuur van t-mobile een waarde heeft van e0,00 is dit makkelijk aan te vechten en zal ik niets hoeven betalen.

Situatie 3:
T-mobile accepteert niet dat de koop wordt ontbonden.
Wat er dan gebeurt heb ik nog geen idee van.

Keuze:
Gezien situatie 2 lijkt mij het meest logisch. Maar waarom heb ik die stap nog niet genomen?
Ik zit dan per direct zonder mijn telefoon nummer dat ik inmiddels 3 jaar bij t-mobile heb gebruikt, ik wordt daardoor een korte tijd minder bereikbaar. En voordat iedereen doorheeft dat ik een nieuw nummer heb zijn we een half jaar verder.

Advies is welkom. Ikzelf slaap een nog een nachtje over.

Dit artikel is onderdeel van een serie blogs over meer dan 10 maanden strijd met T-Mobile:

 1. nieuwe telefoon?
 2. incomplete levering
 3. klachtenbrief
 4. een reactie, geen oplossing
 5. T-wijfel
 6. een pakketje
 7. een half jaar verder
 8. T-Extra
 9. t-NObile
 10. Stichting Geschillen Commissie
 11. T-Mobile geeft zich over!

Plaats een reactie